top of page
BESTUUR
Marc 
Voorzitter/Achtbare Meester

BIO

Ik ben Marc, ongeveer 13,5 jaar vrijmetselaar en ga iedere woensdagavond met veel plezier naar de loge. Deze avonden zijn voor mij een rustpunt in de week waarop ik wordt geïnspireerd door de inzichten van mijn medebroeders waar ik iedere keer weer van leer. Het werken aan mezelf in de geborgenheid van de loge geeft mij veel voldoening en energie. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn broeders te blijven bouwen. 


BEROEP
Manager


FUNCTIES:


2e opziener 2014-2015

1e opziener 2015-2016

Redenaar   2016-2019

Achtbare Meester 2023-2024

PAUL DE GRAAFF
Gedeputeerd Meester

BIO
Ik ben Paul de Graaff, fotograaf, en nu ongeveer 13,5 jaar vrijmetselaar.

We komen op de woensdagavond samen en dat is voor mij de leukste avond van de week.

Het vergroten van mijn inzicht in het perspectief van de ander is voor mij het doel en tevens de grootste opgaaf.

Snel heb ik altijd een oordeel klaar maar in de Loge leer je te luisteren en de argumenten of inzichten van een ander te respecteren en te begrijpen.

Na een lastige tijd van online zoom bijeenkomsten kunnen we nu weer in het Loge gebouw samenkomen.

Ik ben altijd bereikbaar om meer informatie over de vrijmetselarij of Loge de Eendragt te verschaffen.


BEROEP
Fotograaf


FUNCTIES:

Hof en Kelder Meester 2013-2014
2e opziener 2014-2015

1e opziener 2015-2016

Redenaar   2016-2019

Gedeputeerd Meester 2019-2020

Achtbare Meester 2021-2023

Gedeputeerd meester 2023-2024

Walter van Boven

Redenaar

BIO

Mijn naam is Walter van Boven en ik ben inmiddels achttien jaar lid van de Orde van Vrijmetselaren en onze loge ‘De Eendragt’. In deze jaren in de vrijmetselarij heb ik me weten te ontwikkelen van een bewust ‘onbewust’ mens naar een bewuster ‘onbewust mens’. De wetenschap die dit proces met zich meebrengt stelt mij in staat mijn dagelijks leven in een verder groeiende harmonie te leiden. 

Maçonnieke arbeid is gestoeld op ritualen en rituele handelingen. Dit zijn voor mij de gereedschappen waarmee we onze doelen bereiken. En symbolen spelen hierin een opmerkelijke rol. 

Logebijeenkomsten, tijdens welke wij onze arbeid uitoefenen, geven mij de mogelijkheid mijn immer aanwezige gevoel op een objectieve manier onder ogen te zien en daar steeds beter mee te handelen. Afwisselend hiermee leer ik tijdens onze bijeenkomsten op momenten van bewustzijn ook mijn ratio effectief in te zetten. Ik ervaar harmonie welke gestoeld is op respect. 

Respect, in de zuiverste zin van het woord, vormt voor mij een basis voor vrijmetselarij. Het blijkt een keuze te zijn die je kunt maken als je jezelf bewust bent. Het ligt daarom in ieders bereik. Het maakt de loge voor mij tot een plaats waar je in volle hoedanigheid aanwezig kunt zijn.

In dit ontwikkelende bewustzijn over ‘mijzelf’, ‘mijn broeders’ en ‘mijn medemens’ probeer ik bij te dragen aan de harmonie binnen de loge en in onze samenleving.

Beroep: handvaardigheids- en tekendocent

FUNCTIES 

2e opziener 2012 - 2014

1e opziener 2014 - 2016

2e opziener 2019 – 2021

1e opziener 2021 - 2023

Redenaar     2023 - 2024

Manuel Schiesser
Eerste Opziener

BIO

De zoekende mens is een natuurlijk fenomeen, wij als tamelijk intelligente wezens kunnen in grote lijnen onze eigen wereld bepalen en hierop ook een grote invloed uitoefenen. Het is een prettige uitdaging om met jezelf aan de slag te gaan, jezelf te verdiepen in je zijn en niet alles zomaar als voor zoete koek te nemen. Het vrijmetselaars schap is een echt ambacht die op kunstzinnige wijze met de beschikbare instrumenten zoals de welbekende passer en winkelhaak leert om aan zichzelf te werken. Ons hogere doel is om ons zelf te verfijnen, we werken aan onze ruwe steen zodra dit gebeurt zijn we ook een betere versie voor onze maatschappij en bouwen we zo mee aan de kathedraal des levens. Naast de momenten van bezinning tijdens de ritualen, de verbintenissen die ontstaan door het ondergaan van bijvoorbeeld een inwijding, kennen we ook de Bouwstukken. Elke broeder binnen de loge levert zo nu en dan een bouwstuk op, het is een presentatie over een onderwerp dat de Broeder dicht aan het hart ligt en heeft veelal een maçonnieke inslag, na de presentatie gaan wij als loge compareren over dit bouwstuk, wij trachten zonder waarde oordeel te begrijpen wat onze mede broeder bedoelt en gaan het gesprek aan en delen onze eigen visies zonder discussie. De comparities zijn een echt bijzonder moment waarop de broeders na de arbeid een nog dieper begrip en verbintenis met elkaar hebben gekregen.

 

Voor mij persoonlijk is het een hele goede keuze geweest om aan te kloppen aan de tempelpoort bij de vrijmetselarij en Loge de Eendragt in het bijzonder, het is fijn om mij als mens en maçon te hebben mogen ontwikkelen binnen de veilige en warme omgeving van de broederschap. Het is een psychologisch rustmoment naast mijn drukke profane werkzaamheden. Mijn naam is Manuël Schiesser ik ben momenteel 54 jaar oud, woonachtig te Schiedam en al geruime tijd werkzaam binnen de medische industrie. Naast mijn werk heb ik veel hobby’s waarvan mijn Dichterschap een prominente rol speelt in mijn Leven. Ik zie er naar uit om jou die dit leest te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet

 

Manuel Schiesser


BEROEP
Senior Rayonmanager A.I.S.

FUNCTIES 

Tweede Opziener 2022 - 2023

Eerste Opziener   2023 - 2024
 

Marc Langelaan
Tweede Opziener

BIO

Mijn naam is Marc Langelaan, 56 jaar jong.                     Geboren en getogen in het Westland, woonachtig in Schipluiden.  Getrouwd en vader van drie dochters, welke nu allemaal op eigen benen staan.    

In  2019 ben ik opgenomen als lid in de Orde van de Vrijmetselarij, ingewijd bij Loge Pythagoras nr 300 in Zoetermeer en in 2020 overgeschreven naar Loge “De Eendragt” nr 233 in Rotterdam. 

Ik heb een eigen onderneming in het exporteren van bloemen en planten naar Zweden, Curaçao en Bonaire. Naast mijn drukke werkzaamheden is het heerlijk om iedere woensdag aan de arbeid in onze loge deel te mogen en kunnen nemen. Het respect naar elkaar toe is groots. Het zorgt voor mijzelf écht als een rustpunt en baken in de week.                                                           Als een blij en voldaan mens rij ik na de logeavond weer huiswaarts. 

In Rotterdam heb ik de warme en ware broederschap ervaren en voel me daarom als een vis in het water bij onze loge.  Eind 2022 ben ik verheven tot meester-vrijmetselaar.  Het is gebruikelijk om daarna functies binnen de loge te gaan bekleden. Mij werd daarom gevraagd om de functie van 2e opziener op me te nemen. Hoewel het voor mij eerst wat vroeg voelde, ben ik erg blij en dankbaar dat mij deze eervolle functie is toebedeeld.          

Ik ben nu echt deelnemer aan onze maçonnieke arbeid. Een enorm ontwikkelingsproces ben ik aangegaan. 

“Aan de arbeid, het komt op U aan”

FUNCTIES 

2e opziener 2023 - 2024

VM Marc Langelaan S_edited.jpg
VM Wim Kardux_033.jpg
WIM KARDUX
Secretaris

BIO

Ik ben secretaris van Loge de Eendragt.

Hoewel ik in den Hoorn woon, ben ik in 2004 toch lid geworden van een Rotterdamse loge, omdat een vriend van mij  enthousiaste verhalen vertelde over die loge. Toen ik daarnaast ontdekte dat die loge aardige leden had, was de keus snel gemaakt.

 

Van beroep ben ik interim communicatie adviseur. Wat ik van mijn broeders leer, kan ik prima toepassen in mijn beroepspraktijk, maar veel meer nog in het dagelijks leven. En ik ben nog lang niet uitgeleerd…….

 

De Vrijmetselarij kwam precies op het moment dat ik wilde werken aan voor mij belangrijke waarden als respect en tolerantie. Dat geeft mij de grootste voldoening van de club; leren fatsoenlijk met elkaar om te gaan en het perspectief van de ander te erkennen en waarderen. Nooit gedacht dat het zo moeilijk kon zijn……..BEROEP
Interim communicatie adviseur

FUNCTIES 

Secretaris 2006-2011

Commissie van Onderzoek 2013-2014

Kapel Meester 2012-2014

Ceremonie Meester 2014-2015

Commissie van Onderzoek 2015-2016

Commissie van Onderzoek Secretaris 2016-2018

Kapel Meester 2015-2017

Secretaris 2017-2020

Secretaris 2020-2024
 

VM Jacques Klarenbeek015BW-site.jpg

JACQUES KLARENBEEK
Thesaurier

Als oorlogskind (1943) groeide ik, samen met 2 oudere zussen, op in een ondernemers-gezin.

Het bombardement op Rotterdam in 1940  heeft bij mijn ouders rampzalige schade veroorzaakt.

Echter hun veerkracht was groot en al spoedig daarna hervatten zij met succes hun ondernemerschap.

Onder de vele contacten die zij in die tijd daarbij hadden was er ook een huisvriend. 

Naar ik later leerde begrijpen, een vrijmetselaar, wiens inzicht en dienstbaarheid mij altijd is bijgebleven.

De vrijmetselarij was, zo weet ik, dan ook vaak onderwerp van gesprek aan de eettafel.

Na mijn school en studie periode belandde ik bij toeval in de wereld van het onroerend goed alwaar ik na enkele jaren partner werd om ook al weer jaren later als zelfstandig ondernemer in de  partikuliere dienstverlening, verder te gaan.

Terugkijkend is het opmerkzaam dat ik ook al tijdens mijn school en studie periode vaak werd gevraagd om bestuursfuncties te vervullen.

Ik noem hierbij o.a. het schoolbesturen, diverse commissies van mijn beroepsorganisatie, Congres en afdelingsvoorzitter, Raad van toezicht, Ver. van Eigenaren,

voorzitter automerk club in Nederland,  enz. enz.

Tijdens mijn werkzame leven werd ik ook gevraagd om mede-oprichter te zijn van een nieuw op te richten serviceclub.  Dat heb ik 36 jaar gedaan.

Echter na mijn pensioendatum in 2011 vond ik dat er plaats gemaakt moest worden voor de jonge generatie en heb ik om die reden afscheid genomen.

Om de laatste fase van mijn leven zinvol voort te zetten herinnerde ik mij de huisvriend van mijn vader en de gesprekken aan de eettafel:  de vrijmetselarij.

Ik ben mij in de materie gaan verdiepen, ben vertrouwd geraakt met de symbolen, ritualen en gebruiken van de vrijmetselarij.  Heb mij aangemeld, heb de fasen van Leerling, Gezel en Meester doorlopen en ben ook daar al spoedig gevraagd om in het bestuur toe te treden in de functie van beheerder van de metalen ofwel Thesaurier ofwel Penningmeester.

Nog vaak denk ik aan de huisvriend van mijn vader.

Een prachtig voorbeeld. 

De Broederband spreekt mij zeer aan. Maar er is wel een verschil.

Je kunt zeggen dat je vrijmetselaar bent, Maar je kunt het ook zijn. "Ken U zelve".

FUNCTIES 

Thesaurier 2020-2024

pag 04 hamer en beitel england.jpg
Hamer en Beitel

pag 02 .jpg
Lux in Tenebris

pag 01slider02.jpg
Schietlood en Waterpas

Eén van onze symbolen.

Hier bewerken wij de ruwe steen mee.

We proberen daar een zuivere kubiek van te maken. Symbolisch wil dat zeggen dat we proberen een beter mens te worden.

Niet beter dan de ander maar beter dan onszelf.

Het zegel van Loge De Eendragt is hetzelfde als dat van haar voorganger, die in 1875 ter ruste is gegaan.

Het zegelbeeld, met op een lint: ‘DE EENDRAGT TE ROTTERDAM’, vertoont een geblokte vloer met daarop de moker, passer en troffel. De moker verwijst naar het gezag dat daarvan uitgaat. De passer is het attribuut van de Meester. De troffel is het symbool van de charitas, de naastenliefde. Daarboven komen uit de wolken twee armen, die elkaar de hand reiken. De handdruk is omwonden met een lint met daaraan een winkelhaak. 

Deze herinnert aan de wijze waarop Broeders in goede harmonie, nl. ‘haaks’, met elkaar moeten omgaan om eendracht te bereiken. Het geheel wordt overstraald door een driehoek met het Alziend Oog. 

Onder de vloer een lint met het opschrift: ‘LUX IN TENEBRIS’ (= Het licht in de duisternis).

Schietlood en waterpas .Twee symbolen uit de Bouwsymboliek.

Zij werden gebruikt bij de aanvang van de arbeid om te controleren of de basis van het te voltooien bouwwerk juist was.

Nu staan ze symbool voor respect en waardering voor elkaars mening.

bottom of page