top of page
BESTUUR
PAUL DE GRAAFF
Voorzitter/Achtbare Meester

BIO
Ik ben Paul de Graaff, fotograaf, en nu ongeveer 10 jaar vrijmetselaar.

We komen op de woensdagavond samen en dat is voor mij de leukste avond van de week.

Het vergroten van mijn inzicht in het perspectief van de ander is voor mij het doel en tevens de grootste opgaaf.

Snel heb ik altijd een oordeel klaar maar in de Loge leer je te luisteren en de argumenten of inzichten van een ander te respecteren en te begrijpen.

Na een lastige tijd van online zoom bijeenkomsten kunnen we nu weer in het Loge gebouw samenkomen.

Ik ben altijd bereikbaar om meer informatie over de vrijmetselarij of Loge de Eendragt te verschaffen.


BEROEP
Fotograaf


FUNCTIES:

Hof en Kelder Meester 2013-2014
2e opziener 2014-2015

1e opziener 2015-2016

Redenaar   2016-2019

Gedeputeerd Meester 2019-2020

Achtbare Meester 2021-2022

FRANS VAN DEN BROEKE
Gedeputeerd Meester

BIO

Graag wil ik mij aan U voorstellen als medebestuurslid van deze loge, loge de Eendragt in Rotterdam.

Ik ben Frans van den Broeke, woonachtig in Barendrecht gepensioneerd elektrotechnisch installateur 

In  2010 ben ik op 60- jarige leeftijd vrijmetselaar geworden. Ik heb, zoals gewoon in onze maconnieke traditie na leerling en gezel te zijn geweest, na mijn meesterverheffing diverse bestuursfuncties bekleed, ook nog onlangs die van voorzitter. Ik heb deze functie onlangs overgedragen en ben nu gedeputeerd meester wat in feite adjunct of 2e voorzitter is. Tot het bekleden van functies kan iedere meester-vrijmetselaar worden geroepen. Dit wordt mede gezien als onderdeel van de leerschool van de maconnieke traditie.  Ik ben vrijmetselaar geworden als antwoord op het oppervlakkige leven wat iedereen ook moet leiden en omdat ik behoefte had wijsheid te vergaren en dit te delen met andere broeders. Ook de rituelen van de vrijmetselarij zijn in dat opzicht voor mij zeer belangrijk en zijn als zodanig voedsel voor de geest.

Binnen de vrijmetselarij is godsdienstige achtergrond niet van belang om lid te worden, maar ik bezie de vrijmetselarij persoonlijk vanuit mijn vrijzinnig religieuze opvattingen, die ik vind in de gnostiek, esoterie en het hermetisme. 

Voor een ander kan dit een totaal andere invalshoek zijn en andere motieven kunnen een rol spelen.  Voor mij is de basis van de vrijmetselarij dat broeders in allelei opzichten veel van elkaar kunnen verschillen en verschillende opvattingen kunnen hebben en daarbij toch in wederzijds respect,  vriendschap  en  broederschap met elkaar omgaan en zo bij te dragen aan elkaars bewustzijn en ontwikkeling.

Dit zal ik binnen de loge op allerlei wijzen steeds trachten te bevorderen. 

BEROEP
Gepensioneerd Elektrotechnisch ondernemer

FUNCTIES 
Redenaar 2013-2016

Eerste Opziener 2016-2017

Tweede Opziener 2017-2018

Achtbare Meester 2018-2020

Gedeputeerd Meester 2020-2022

 

FRANK MIDDENDORP

Redenaar

BIO
Waarom ben ik vrijmetselaar geworden? Voor mij is het een resultaat van een bewustwordingsproces dat ik in de afgelopen jaren doorlopen heb. Het resultaat kan ik het best samenvatten als de wil om een goed mens te zijn. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mijzelf. De wil om ruimte te nemen om mij als persoon verder te ontwikkelen, de wil mij te richten op dat wat ons verbindt i.p.v. dat was ons verdeelt en de wil om een meer relevante bijdragen te leveren aan mijn naasten en de samenleving.

Ik vind het mooi en waardevol dat iedere persoon hiervoor zijn / haar eigen beweegredenen kan hebben.

 

Wat mij heeft getroffen is de openhartigheid, geborgenheid en verbondenheid van de broederschap: Broederschap is voor mij de bereidheid om zonder waardeoordeel te luisteren, mij te steunen waar nodig en mij te helpen bij de weg, die ik zelf moet volgen om mijzelf te leren kennen. De broederschap geeft het vertrouwen dat je je grootste onzekerheden en je diepste gevoelens in veiligheid kunt delen en bespreken. Er is openheid in de antwoorden die ik krijg, ze zijn oprecht en zonder negatieve intentie. Zij bieden mij een eerlijke spiegel waarin ik kan kijken zonder de bril van mijn eigen vooroordelen. Ik voel geborgenheid want mijn broeders zijn gewone mensen zoals ikzelf, met dezelfde of andere vragen, met hun eigen kwaliteiten en beperkingen. Ik kan en mag van mijzelf een feilbaar mens zijn tussen andere feilbare mensen. Hierdoor voel ik de geborgenheid om mijn beschermende maskers af te zetten, mijzelf vanuit een positieve intentie te zien en accepteren als feilbaar mens. Ik ervaar groei want gedurende de comparities, de open loges, thema bijeenkomsten en de bezoeken aan andere loges word ik geprikkeld door nieuwe zienswijzen en denkpatronen. De beleving van broederschap en het geïnspireerd worden door je medebroeders is wel het allermooiste wat de vrijmetselarij mij tot nu toe geboden heeft. Iedere ontmoeting en gesprek met mijn broeders voelt als het weerzien van een goede vriend.

 

De Vrijmetselarij helpt mij bij mijn streven om een beter mens te worden. Hierbij is mijn streven niet meer beter dan mijzelf of anderen te worden, iets wat ik het grootste deel van mijn leven heb gedaan. Maar om een beter mens voor mijzelf, mijn gezin en mijn omgeving te worden. Want uiteindelijk komt het op mijzelf aan.

BEROEP
Manager Rijkswaterstaat

FUNCTIES 

 

Tweede Opziener 2019-2020

Redenaar 2020-2022


 

Manuel Schiesser
Tweede Opziener

BIO

Mijn naam is Manuel Schiesser


BEROEP
Sales Manager

FUNCTIES 

Tweede Opziener 2022-2022
 

WALTER VAN BOVEN
Eerste Opziener

BIO

Mijn naam is Walter van Boven en ik ben inmiddels zestien jaar lid van de orde van vrijmetselaren en onze loge ‘De Eendragt’. In deze jaren in de vrijmetselarij heb ik me weten te ontwikkelen van een bewust ‘onbewust’ mens naar een bewuster ‘onbewust mens’. De wetenschap die dit proces met zich meebrengt stelt mij in staat mijn dagelijks leven in een verder groeiende harmonie te leiden. 

Maçonnieke arbeid is gestoeld op ritualen en rituele handelingen. Dit zijn voor mij de gereedschappen waarmee we onze doelen bereiken. En symbolen spelen hierin een opmerkelijke rol. 

Logebijeenkomsten, tijdens welke wij onze arbeid uitoefenen, geven mij de mogelijkheid mijn immer aanwezige gevoel op een objectieve manier onder ogen te zien en daar steeds beter mee te handelen. Afwisselend hiermee leer ik tijdens onze bijeenkomsten op momenten van bewustzijn ook mijn ratio effectief in te zetten. Ik ervaar harmonie welke gestoeld is op respect. 

Respect, in de zuiverste zin van het woord, vormt voor mij een basis voor vrijmetselarij. Het blijkt een keuze te zijn die je kunt maken als je jezelf bewust bent. Het ligt daarom in ieders bereik. Het maakt de loge voor mij tot een plaats waar je in volle hoedanigheid aanwezig kunt zijn.

In dit ontwikkelende bewustzijn over ‘mijzelf’, ‘mijn broeders’ en ‘mijn medemens’ probeer ik bij te dragen aan de harmonie binnen de loge en in onze samenleving.

Beroep: handvaardigheids- en tekendocent

 

FUNCTIES 

2e opziener 2012 - 2014

1e opziener 2014 - 2016

2e opziener 2019 – 2021

1e opziener 2021 - 2022

VM Wim Kardux_033.jpg
VM Jacques Klarenbeek015BW-site.jpg
WIM KARDUX
Secretaris

JACQUES KLARENBEEK
Thesaurier

BIO

Ik ben secretaris van Loge de Eendragt.

Hoewel ik in den Hoorn woon, ben ik in 2004 toch lid geworden van een Rotterdamse loge, omdat een vriend van mij  enthousiaste verhalen vertelde over die loge. Toen ik daarnaast ontdekte dat die loge aardige leden had, was de keus snel gemaakt.

 

Van beroep ben ik interim communicatie adviseur. Wat ik van mijn broeders leer, kan ik prima toepassen in mijn beroepspraktijk, maar veel meer nog in het dagelijks leven. En ik ben nog lang niet uitgeleerd…….

 

De Vrijmetselarij kwam precies op het moment dat ik wilde werken aan voor mij belangrijke waarden als respect en tolerantie. Dat geeft mij de grootste voldoening van de club; leren fatsoenlijk met elkaar om te gaan en het perspectief van de ander te erkennen en waarderen. Nooit gedacht dat het zo moeilijk kon zijn……..BEROEP
Interim communicatie adviseur

FUNCTIES 

Secretaris 2006-2011

Commissie van Onderzoek 2013-2014

Kapel Meester 2012-2014

Ceremonie Meester 2014-2015

Commissie van Onderzoek 2015-2016

Commissie van Onderzoek Secretaris 2016-2018

Kapel Meester 2015-2017

Secretaris 2017-2020

Secretaris 2020-2022 

Als oorlogskind (1943) groeide ik, samen met 2 oudere zussen, op in een ondernemers-gezin.

Het bombardement op Rotterdam in 1940  heeft bij mijn ouders rampzalige schade veroorzaakt.

Echter hun veerkracht was groot en al spoedig daarna hervatten zij met succes hun ondernemerschap.

Onder de vele contacten die zij in die tijd daarbij hadden was er ook een huisvriend. 

Naar ik later leerde begrijpen, een vrijmetselaar, wiens inzicht en dienstbaarheid mij altijd is bijgebleven.

De vrijmetselarij was, zo weet ik, dan ook vaak onderwerp van gesprek aan de eettafel.

Na mijn school en studie periode belandde ik bij toeval in de wereld van het onroerend goed alwaar ik na enkele jaren partner werd om ook al weer jaren later als zelfstandig ondernemer in de  partikuliere dienstverlening, verder te gaan.

Terugkijkend is het opmerkzaam dat ik ook al tijdens mijn school en studie periode vaak werd gevraagd om bestuursfuncties te vervullen.

Ik noem hierbij o.a. het schoolbesturen, diverse commissies van mijn beroepsorganisatie, Congres en afdelingsvoorzitter, Raad van toezicht, Ver. van Eigenaren,

voorzitter automerk club in Nederland,  enz. enz.

Tijdens mijn werkzame leven werd ik ook gevraagd om mede-oprichter te zijn van een nieuw op te richten serviceclub.  Dat heb ik 36 jaar gedaan.

Echter na mijn pensioendatum in 2011 vond ik dat er plaats gemaakt moest worden voor de jonge generatie en heb ik om die reden afscheid genomen.

Om de laatste fase van mijn leven zinvol voort te zetten herinnerde ik mij de huisvriend van mijn vader en de gesprekken aan de eettafel:  de vrijmetselarij.

Ik ben mij in de materie gaan verdiepen, ben vertrouwd geraakt met de symbolen, ritualen en gebruiken van de vrijmetselarij.  Heb mij aangemeld, heb de fasen van Leerling, Gezel en Meester doorlopen en ben ook daar al spoedig gevraagd om in het bestuur toe te treden in de functie van beheerder van de metalen ofwel Thesaurier ofwel Penningmeester.

Nog vaak denk ik aan de huisvriend van mijn vader.

Een prachtig voorbeeld. 

De Broederband spreekt mij zeer aan. Maar er is wel een verschil.

Je kunt zeggen dat je vrijmetselaar bent, Maar je kunt het ook zijn. "Ken U zelve".

FUNCTIES 

Thesaurier 2020-2022

pag 04 hamer en beitel england.jpg
Hamer en Beitel

pag 02 .jpg
Lux in Tenebris

pag 01slider02.jpg
Schietlood en Waterpas

Eén van onze symbolen.

Hier bewerken wij de ruwe steen mee.

We proberen daar een zuivere kubiek van te maken. Symbolisch wil dat zeggen dat we proberen een beter mens te worden.

Niet beter dan de ander maar beter dan onszelf.

Het zegel van Loge De Eendragt is hetzelfde als dat van haar voorganger, die in 1875 ter ruste is gegaan.

Het zegelbeeld, met op een lint: ‘DE EENDRAGT TE ROTTERDAM’, vertoont een geblokte vloer met daarop de moker, passer en troffel. De moker verwijst naar het gezag dat daarvan uitgaat. De passer is het attribuut van de Meester. De troffel is het symbool van de charitas, de naastenliefde. Daarboven komen uit de wolken twee armen, die elkaar de hand reiken. De handdruk is omwonden met een lint met daaraan een winkelhaak. 

Deze herinnert aan de wijze waarop Broeders in goede harmonie, nl. ‘haaks’, met elkaar moeten omgaan om eendracht te bereiken. Het geheel wordt overstraald door een driehoek met het Alziend Oog. 

Onder de vloer een lint met het opschrift: ‘LUX IN TENEBRIS’ (= Het licht in de duisternis).

Schietlood en waterpas .Twee symbolen uit de Bouwsymboliek.

Zij werden gebruikt bij de aanvang van de arbeid om te controleren of de basis van het te voltooien bouwwerk juist was.

Nu staan ze symbool voor respect en waardering voor elkaars mening.

bottom of page